مروری بر برخی از افتخارات ستاد بازنشسته دانشکده آقای روحانی رانکوهی

کسب مقام نایب قهرمانی در شاخه های طراحی مبتنی بر GPU  و شاخهHardware/Software CoDesign از چهارمین دوره مسابقات کشوری طراحی سیستمهای دیجیتال  - آذرماه 1396

رتبه اول مسابقات برنامه نویسی منطقه ای ACM کابل - آبان 1396​

رتبه دوم مسابقات برنامه نویسی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط تیم ACM دانشگاه شهیدبهشتی - آبان 1396

کسب رتبه 56 توسط تیم ACM دانشگاه شهید بهشتی در مسابقات ACM 2017 - خرداد 1396​
کسب مقام چهارم در نخستین مسابقه سراسری ACM دانشگاه پیام نور توسط دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر - اردیبهشت 1395
دکتر ‌جابری‌پور، در زمره «50دانش‌آموخته منتخب دانشگاه صنعتی شریف» - اردیبهشت 1395​

کسب عنوان نخست در مسابقات کشف تقلب در مقالات فارسی PAN Fire 2016

کسب سهمیه به عنوان یکی از سه نماینده ایران در مسابقات جهانی برنامه نویسیACM  در سال 2015​

رتبه اول مسابقات ملی طراحی سخت افزار سال 1393

رتبه اول مسابقات امنیت سخت افزار سال 1393

رتبه اول مسابقات ملی طراحی سخت افزار سال 1392

رتبه پنجم جهانی در مسابقات Memocodeسال 2012

کسب مقام اول در چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ ترکیه 2011 در شاخه زیرساخت شبیه سازی روباتهای مجازی.

کسب رتبه اول مسابقات ساخت هستان شناسی تحت SUMOسال 200

کسب مقام دوم جهاني در یازدهمين دوره مسابقات بين‌المللي روبوكاپ 2007 در امریکا در شاخه شبيه سازي بازي روباتها

(3d Development)

کسب مقام اول در اولين دوره مسابقات ملي ربات‌هاي شهري در ايران در شاخه شبيه‌سازي امداد1385.

رتبه اول در سومین دوره مسابقات ملی برنامه نویسی

دو سال رتبه سوم در مسابقات منطقه غرب آسیا

رتبه اول در مسابقات سطح استان تهران

 ​