اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات


گروه آموزشی​

نام و نام خانوادگی

رتبه

تلفن

رایانامه

موضوع های پژوهشی

​وب سایت شخصی
​ ​ ​ معماری کامپیوتر و شبکه­ های کامپیوتری​ ​ ​ ​

کیوان ناوی

استاد

29904195

navi@sbu.ac.ir

پیوند​

قاسم جابری پور

دانشیار

29904165

jaberipur@sbu.ac.ir

معماری کامپیوتر، معماری کامپایلر

پیوند

مقصود عباسپور

استادیار

29904173

maghsoud@sbu.ac.ir

پیوند

فرشاد صفایی سمنانی

استادیار

21904183

f_safaei@sbu.ac.ir

 

پیوند​

علی جهانیان

استادیار

29904188

jahanian@sbu.ac.ir

پیوند

منا قاسمیان

استادیار

29904181

m_ghassemian@sbu.ac.ir

 

پیوند​
استادیار
h_mahdiani@sbu.ac.ir
پیوند​
استادیار
29904143
a_mahmoudi@sbu.ac.ir
پیوند​​
نرم ­افزار و فناوری اطلاعات​
دانشیار

 29904164

f_shams@sbu.ac.ir

 معماری نرم افزار، معماری سازمانی، معماری سرویس گرا، یکپارچه سازی سرویس

پیوند​
استادیار
29904175
nazemi@sbu.ac.ir

پیوند
استادیار
29904169
r-ghavami@sbu.ac.ir
شبکه های اجتماعی، طراحی الگوریتم، الگوریتم های گراف​ پیوند​
استادیار​​
29904190​​
h_haghighi@sbu.ac.ir​​
روش های صوری تولید نرم افزار، آزمون نرم افزار، معماری نرم افزار پیوند​
استادیار​​
29904196​​
h_tabatabaee@sbu.ac.ir​​
سیستم های پردازش فراگیر، پردازش توزیع شده داده ها پیوند​
مجتبی وحیدی اصل استادیار​​​​
29904196​​​
mo_vahidi@sbu.ac.ir​ آزمون نرم افزار، اشکال زدایی و ترمیم نرم افزار، تحلیل برنامه ها، اینترنت اشیا​ پیوند​
محمود نشاطی​ استادیار​​​​​
29904196​​​​
m_neshati@sbu.ac.ir​ تحلیل داده، بازیابی اطلاعات، هوش تجاری​ پیوند​
هوش مصنوعی​
دانشیار 
29904172
 
 
m_moghadam@sbu.ac.ir
پیوند
استادیار
29904194
a-zaker@sbu.ac.ir
پردازش تصویر، شناسایی الگو، رمزنگاری، تحلیل شبکه های اجتماعی پیوند​
استادیار
29904171
پردازش زبان طبیعی، مهندسی هستان شناسی، وب معنایی، استدلال و استنتاج هوشمند​ پیوند​
استادیار
22431736
talebpour@sbu.ac.ir

پیوند

منیره عبدوس​ استادیار​ 29904127​ m_abdoos@sbu.ac.ir​ سیستم های چند عامله، یادگیری ماشین​ پیوند

 

​​​,