صفحه اصلی
ارائه یک روش دفاعی جهت مقابله با حملات مبتنی بر یادگیری ماشین خصمانه در شبکه های کامپیوتری
  • 512 بازدید

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع: ارائه یک روش دفاعی جهت مقابله با حملات مبتنی بر یادگیری ماشین خصمانه در شبکه های کامپیوتری

توسط: مرتضی رضائی

اطلاعات بیشتر

افزودن نظرات