سرپرست​:  دکتر علیرضا شاملی

    http://cloudsec.sbu.ac.ir

    محل فعلي : اتاق 12

    فعاليت اصلي:

  • امنیت شبکه
  • رایانش ابری (توپولوژی، VNFs، SDN)
  • امنیت اطلاعات
  • کلان داده

 

    همکاران:

                      2 دانشجوي کارشناسي ارشد

 

    ​​​​برخي از عناوين پروژه ها:

        مهاجرت قوانین در فایروال های توزیع شده در رایانش ابری

        سیستم  پاسخ به حمله تطبیق پذیر

        سیستم تشخیص و تحمل پذیر در مقابل حملات DDoS در رایانش ابری

        مکان یابی بهینه برای انواع مختلف virtual network functions در ابر

        سیستم مانیتورینگ برنامه های کاربردی توزیع شده در ابر (شبیه سازی در OpenStack)

        تدوین و طراحی متدولوژی مهندسی در حوزه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و شبکه

        سیستم مدیریت پیکربندی و تغییرات در شبکه

  •   سیستم سنجش اثربخشی امنیت در شبکه​
​​​​