گروه نرم‌افزار و سیستم‌های اطلاعاتی

دکتر صادق علی‌اکبری
مدیر گروه نرم‌افزار و سیستم‌های اطلاعاتی
 
زمینه‌های تحقیقاتی: ​شبکه‌های پیچیده، شبیه‌سازی شبکه‌های اجتماعی و داده کاوی
رزومه      
دکتر فریدون شمس علیئی
عضو گروه نرم‌افزار و سیستم‌های اطلاعاتی
 
زمینه‌های تحقیقاتی: معماری نرم‌افزار، معماری سازمانی، معماری سرویس‌گرا​ و یکپارچه‌سازی سرویس
رزومه     
آزمایشگاه 
دکتر رامک قوامی‌زاده میبدی
عضو گروه نرم‌افزار و سیستم‌های اطلاعاتی

زمینه‌های تحقیقاتی: شبکه‌های اجتماعی، طراحی الگوریتم و الگوریتم‌های گراف
رزومه      
دکتر حسن حقیقی
عضو گروه نرم‌افزار و سیستم‌های اطلاعاتی
 
زمینه‌های تحقیقاتی: روش‌های صوری تولید نرم‌افزار، آزمون نرم‌افزار و معماری نرم‌افزار
رزومه     
آزمایشگاه
دکتر علیرضا شاملی سندی
عضو گروه نرم‌افزار و سیستم‌های اطلاعاتی
 
زمینه‌های تحقیقاتی: امنیت اطلاعات، ابر محاسبات و مهندسی نرم‌افزار
رزومه      
آزمایشگاه
دکتر مجتبی وحیدی اصل
عضو گروه نرم‌افزار و سیستم‌های اطلاعاتی
 
زمینه‌های تحقیقاتی: بازی‌های کامپیوتری، بازی گونه‌سازی، واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، آزمون و اشکال‌زدایی نرم‌افزار
رزومه      
آزمایشگاه
دکتر محمود نشاطی
عضو گروه نرم‌افزار و سیستم‌های اطلاعاتی
 
زمینه‌های تحقیقاتی: ​تحلیل داده،  

بازیابی اطلاعات و هوش تجاری​

رزومه