بازی‌سازی رایانه‌ای

سرپرست: دکتر مجتبی وحیدی‌اصل
محل فعلی:  اتاق 208
همکاران:  2 عضو هیات علمی،
1 دانشجوی دکتری،
6 دانشجوی کارشناسی‌ارشد،
12 دانشجوی کارشناسی.

فعالیت اصلی:

  • طراحی و توسعه بازی‌های رایانه‌ای، مطالعه و تحقیق در حوزه علوم بازی‌سازی رایانه‌ای

برخی از اهداف آزمایشگاه:

  • پیشبرد متدولوژیک پروژه‌های مرتبط با صنعت بازی رایانه‌ای
  • پیشبرد تحقیق و توسعه در مورد جنبه‌های متنوع علمی و تکنولوژیک در صنعت بازی
  • همکاری رشته‌های مختلف دانشگاهی در استودیو بازی‌سازی (روانشناسی، جامعه‌شناسی، کامپیوتر و…)
  • برگزاری دوره‌های آموزشی در هر یک از شاخه‌های صنعت بازی رایانه‌ای...
  • شرکت در مسابقات بازی‌سازی
  • شرکت در کارگاهها
پیشنهاد: جذب دانشجویان توانمند در پروژه‌های جاری آزمایشگاه
اطلاعات تماس:
 29904081
ایمیل