واحد انفورماتیک

سامانه اداری و مالی
انجام کلیه امور اداری، مالی و مکاتبات
اینترنت hotspot
دسترسی به اینترنت برای همه اعضای دانشگاه