برخی محصولات آزمایشگاه بازی‌سازی و واقعیت گسترده

ردیف عنوان پروژه کارفرما نوع فناوری سال پایان
1 مهارت‌آموزی زلزله معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری واقعیت مجازی
1399 
2 نظام آراستگی محیط کار شهرداری مشهد واقعیت افزوده
1400
3 مهارت‌آموزی اپراتور جرثقیل سقفی فولاد مبارکه اصفهان واقعیت مجازی
1400
4 تقویت گردشگری کاخ موزه گلستان بنیاد نخبگان واقعیت افزوده
1400
5 پلتفرم طراحی کارت ویزیت هوشمند برای معادن ایرانی خانه معدن ایران واقعیت افزوده
1400
6 تقویت برنامه‌ درسی شیمی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور واقعیت افزوده
1401
7 ارائه تعاملی اطلاعات معدن سرب و روی نخلک شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران واقعیت افزوده و واقعیت مجازی
1401
8 نرم‌افزار واقعیت افزوده آموزش بیرینگ‌های SKF مجتمع معدنی مس سرچشمه واقعیت افزوده
1401
9 کیدز شیلدز (آموزش امنیت به کودکان و نوجوانان) رساله دکتری بازی جدّی
1400
10 کوته (آموزش مکان‌یابی خطا) رساله دکتری بازی جدّی
1399
11 آرکو (آموزش علوم تجربی) رساله دکتری واقعیت افزوده
1398
12 بلوسکای (آموزش تغییرات آب‌وهوایی) پروژه کارشناسی واقعیت افزوده
1396
13 مهارت ارائه شفاهی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد بازی جدّی و واقعیت مجازی
1397
14 مادر و کودک (مهارت فرزندپروری) رساله دکتری بازی جدّی
1399
15 مَن مَن (تقویت مهارت خودشناسی کودکان و نوجوانان) دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی بازی جدّی
1399
16 شناسایی نامتغیرهای برنامه­‌ها پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد بازی جدّی
1398
پیوندها:
آزمایشگاه بازی‌سازی و واقعیت گسترده
فعالیت‌های اعضای دانشجویی آزمایشگاه
مقالات پژوهشی
اطلاعات تماس:
29904180
mo_vahidi@sbu.ac.ir