آزمايشگاه رايانش فراگير

سرپرست: آقای دکتر هادی طباطبايی ملاذی
محل فعلی: اتاق 28 ساختمان آزمايشگاه­های تخصصی دانشکده

فعالیت اصلی:

  • شبکه‌های نرم‌افزار محور برای اینترنت اشیا
  • کاربردهای پردازش فراگیر در سلامت
  • سیستم‌های حسگر اجتماعی

 برخی از عناوين پروژه‌ها:

  • شناسایی فعالیت‌های ورزشی با استفاده از حسگرهای پوشیدنی
  • شناسایی رویداد در سیستم‌های حسگر اجتماعی
  • تشخیص صحت اطلاعات در سیستم‌های حسگر اجتماعی
  • شناسایی فعالیت‌های افراد در خانه‌های هوشمند
  • شناسایی فعالیت‌های افراد با استفاده از حسگرهای پوشیدنی
  • تشخیص احساسات افراد با کمک حسگرهای پوشیدنی
  • تشخیص خرابی گره‌ها در محیط‌های کاری هوشمند
 برای اطلاعات بيشتر به وب‌سايت تخصصی آزمايشگاه به آدرس http://perlab.sbu.ac.ir مراجعه فرمایید.​