مدیر گروه

دکتر یاسر شکفته 

تعداد اعضای هیئت علمی

8 نفر

تعداد آزمایشگاه های تحقیقاتی

تعداد دانشجویان دکتری

18 نفر 

تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد

82 نفر

  

 زمینه های تحقیقاتی اعضای گروه

   ​

نام خانوادگی

تلفن

آدرس رایانامه

زمینه تحقیقاتی

دکتر محسن ابراهیمی مقدم 

(آزمایشگاه)

29904172

 

m_moghadam@sbu.ac.ir

 

 

پردازش تصویر

بینایی ماشین

سیستم های توزیع شده

دکتر مهرنوش شمس فرد

 

(آزمایشگاه)​

29904093​ 

m_shams@sbu.ac.ir

پردازش زبان طبیعی

 مهندسی هستانشناسی

وب معنایی

استدلال و استنتاج هوشمند​

دکتر احمد علی آبین

 

 

29904106​  

 

​ 

 

a_abin@sbu.ac.ir

داده کاوی

یادگیری ماشین 

شناسایی الگو

دکتر یاسر شکفته​

 

 

 29904106 

 

 

 

y_shekofteh@sbu.ac.ir 

 


 

  پردازش سیگنال

شناسایی گفتار

تشخیص گوینده و زبان گفتاری

پردازش متن

سیستمهای پویا و آشوب​

دکتر علیرضا طالبپور

 

 

22431736​

 

 

talebpour@sbu.ac.ir​

 

 

پردازش تصویر

داده کاوی

متن کاوی

دکتر منیره عبدوس

 

29904127​

 

m_abdoos@sbu.ac.ir​

 

سیستم های چند عامله

 یادگیری ماشین

دکتر حامد ملک

29904106
h_malek@sbu.ac.ir

  

​​محاسبات زیستی، هوش محاسباتی، علوم شناختی 

​​
​دکتر آرمین سلیمی بدر 29904192​
​​a_salimibadr@sbu.ac.ir
  هوش محاسباتی

 علوم اعصاب محاسباتی

 رباتیک شناختی

 سیستم‌های فازی

 ​ 

 

 ​

 

​​