مدیر گروه

دکتر علیرضا شاملی 

تعداد اعضای هیئت علمی

9 نفر

تعداد آزمایشگاه های تحقیقاتی

8

تعداد دانشجویان دکتری

21 نفر

تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد

137 نفر

 

  

زمینه های تحقیقاتی اعضای گروه

 

نام خانوادگی

تلفن

آدرس رایانامه

زمینه تحقیقاتی

دکتر حسن حقیقی​

(آزمایشگاه)

29904190

h_haghighi@sbu.ac.ir​​

روش های صوری تولید نرم افزار

آزمون نرم افزار

معماری نرم افزار

دکتر هادی طباطبایی ملاذی

(آزمایشگاه)​

29904196

h_tabatabaee@sbu.ac.ir​​

اینترنت اشیا (پردازش فراگیر)

پردازش توزیع شده داده ها

معماری سیستم های همتا به همتا

دکتر رامک قوامی زاده میبدی

29904169

r_ghavami@sbu.ac.ir​

شبکه های اجتماعی

طراحی الگوریتم

الگوریتم های گراف

دکتر مجتبی وحیدی اصل

29904131

mo_vahidi@sbu.ac.ir​

بازی های کامپیوتری

بازی گونه سازی

واقعیت افزوده

واقعیت مجازی

آزمون و اشکال زدایی نرم افزار

دکتر صادق علی اکبری ​29904110  ​s_aliakbary@sbu.ac.ir
شبکه های پیچیده
شبیه سازی شبکه های اجتماعی 


داده کاوی
 
دکتر محمود نشاطی ​29904110​ ​m_neshati@sbu.ac.ir
​تحلیل داده 

بازیابی اطلاعات 

هوش تجاری​

 
 

دکتر فریدون شمس علیئی

 

(آزمایشگاه 1)

(آزمایشگاه 2)​

 
29904164​ f_shams@sbu.ac.ir

معماری نرم افزار

معماری سازمانی 

معماری سرویسگرا​ 

 یکپارچه سازی سرویس

دکتر اسلام ناظمی

 

(آزمایشگاه)​

29904175 nazemi@sbu.ac.ir
 سیستم های       

نرم افزاری تطبیق پذیر
  
سیستم های نرم افزار
یکپارچه سازمانی

 

مهندسی نرم افزار سیستم های بزرگ
 

دکتر علیرضا شاملی سندی

(آزمایشگاه)

29904196​ a_shameli@sbu.ac.ir​
امنیت اطلاعات   

ابر محاسبات

مهندسی نرم افزار

 
 
 
 

 

 

 

 

 ​