کارکنان دانشکده


   

دبیر خانه

مدیر اجرایی

علیرضا امینی

دفتر ریاست

کارمند دفتر ریاست​​

 سمانه عیوض خانی

​آموزش

مسئول اداره آموزش

فاطمه زندي
کارشناس اداره آموزش صدیقه مومنی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

نیلوفر سادات اخوی

کاردان اداره آموزش

مریم اصفهانی

معاونت‌هاي پژوهشي و تحصيلات تکميلي

کارشناس دفتر پژوهشی

معصومه بهادر بیگی

دفتر مدیر گروههای آموزشی

منشی گروه آموزشی

نسترن سادات صفوی​​

واحد انفورماتیک

سرپرست واحد انفورماتیک

محمد پیروزمند

کارشناس واحد انفورماتیک

محسن تقوی رکن آبادی

​​آزمایشگاه
​داریوش ناصح طاهر احدنژاد
​​​ ​کتابخانه
​ابراهیم بیضایی ​نیلوفر جوادیان فرزانه
​کنفرانس ها

 

​​​​