روندنماهای کارشناسی ارشد

پذیرش وخدمات آموزشی​
انتخاب واحد​
سمینار اخذ شده در نیمسال دوم​
سمینار اخذ شده در نیمسال سوم​
آموزش محور​
دفاع​
فارغ التحصیلی​
دریافت مدرک​
سنوات

​​​​فرم های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

                                                                                        ​         

اطلاعیه دفاع پایان نامه       

​​​​​دستورالعمل اجرایی برای دانشجویان ورودی 88 به بعد

راهنمای تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد
 
 
شیوه نامه تدوین گزارش سمینارهای کارشناس​ی ارشد
 
صفحات پیوست پایان نامه 
 
فرم اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
 
 
فرم تعریف موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد​
فرم تعیین استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم تعیین داوران پایان نامه کارشناسی ارشد​
 
 
تمدید سنوات ترم 5​
 
فرم چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد
دانلود ​
​​فرم سمینار کارشناسی ارشد
​فرم درخواست انتخاب دوره کارشناسی ارشد  آموزش محور
راهنمای بارگذاری پایان نامه و رساله در سامانه گلستان​
 
​راهنمای تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل
​راهنمای ثبت و تأیید خروج از کشور
راهنمای درخواست دفاع​
​راهنمای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل
راهنمای پذیرش غیرحضوری دانشجویان جدیدالورود تحصیلات تکمیلی​
دانلود
راهنمای ارسال مدارک در سیستم برای اخذ مدرک تحصیلی​

فرم تقاضای حذف تک درس  

​فرم اطلاعات
دانلود​​

​فرم درخواست تاییدیه مقطع تحصیلی قبل
دانلود​​​

​مقررات کار دانشجوئی موظف در دوره کارشناسی ارشد
دانلود​​​​
​کمیسیون موارد خاص
دانلود​​​​​
​فرم انتخاب واحد به صورت میهمان​ در دانشکده دیگر
​​فرم انتخاب واحد به صورت میهمان​ در دانشگاه دیگر​
دانلود​​​​​
  

 ​
​​​​​​​​​