صفحه اصلی
کسب مقام استاد شاگردپرور توسط آقایان دکتر حقیقی و دکتر وحیدی
  • 11563 بازدید

در مراسم تقدیر از استادان شاگردپرور که همزمان با روز بزرگداشت مقام معلم و با حضور آقای دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فرهنگی رئیس جمهور برگزار شد، آقای دکتر حسن حقیقی و آقای دکتر مجتبی وحیدی موفق به کسب جایزه شیخ مفید شدند. جایزه شخص مفید به همت بنیاد ملی نخبگان به استادانی که در راستای فرهنگ شاگردپروری اهتمام داشته و به نوعی در کنار مساله آموزش به امر تربیت و پرورش هم توجه ویژه داشته‌اند اعطا می شود.

این استادان در قالب یک طرح غیرفراخوانی که از ۶ ماه قبل آغاز شده از طریق دانشجویان دانشکده‌های برتر کشور انتخاب شده‌اند. در این راستا، از ۲۰ هزار دانشجو از ۵۰ دانشکده کشور اعم از دانشکده‌های فنی مهندسی، پزشکی، علوم پایه و علوم انسانی نظرسنجی شده و نهایتا اساتیدی که بیشترین آرا را در میان دانشجویان کسب کرده‌اند، برای تقدیر در این مراسم دعوت شده‌اند.

افزودن نظرات