صفحه اصلی
زمان بندی انجام مصاحبه های متقاضیان دوره دکتری دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر (به روزرسانی: دوشنبه 21 خرداد ساعت 20)
  • 11755 بازدید

زمان بندی انجام مصاحبه های متقاضیان دوره دکتری دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر  

 

گرایش هوش مصنوعی

 

گرایش نرم افزار و مدیریت سیستم های اطلاعاتی

 

گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

افزودن نظرات