صفحه اصلی
زمان بندی انجام مصاحبه متقاضیان غایب در جلسات مصاحبه ی آزمون دکتری (به روزرسانی: یک شنبه 27 خرداد ساعت 16:20)
  • 11070 بازدید

زمان بندی انجام مصاحبه متقاضیان غایب در جلسات مصاحبه ی آزمون دکتری به شرح زیر است: 

 

گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

 

گرایش نرم افزار و مدیریت سیستم های اطلاعاتی

 

گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز

 

*** لیست های ارائه شده ممکن است در ساعات آتی تغییر یابند لذا برای اطمینان از زمان دقیق مصاحبه، به روزرسانی های این خبر را دنبال کنید.

افزودن نظرات