صفحه اصلی
افزایش تعمیم پذیری مدل های یادگیر به کمک یادگیری متریک عمیق
  • 373 بازدید

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع: افزایش تعمیم پذیری مدل های یادگیر به کمک یادگیری متریک عمیق 

توسط: حمیده رفیعی

 

اطلاعات بیشتر

افزودن نظرات